Passaro Don Carmine

Don
Carmine
Passaro
Sacerdote
23-06-2017
Acerra
Vicario Parrocchiale San Giuseppe